Pressemeddelelse 07.03.2016:

Enestående konkurrenceforvridning i dansk tagpapbranche

Advokat Jesper Ørskov Nielsen, der er bestyrelsesformand for tagmembranleverandøren Eurotag Danmark A/S, tøver ikke med at betegne konkurrencesituationen på det danske tagpapmarked som ganske usædvanlig: Det er nemlig lykkedes for leverandørerne i Tagpapbranchens Oplysningsråd ikke kun at etablere sig som dominerende, men også i vid udstrækning at definere de vilkår, som konkurrencen fungerer på. ”Vi mindre leverandører føler os lidt som David over for Goliat,” siger adm. direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark.

 

Det er så som så med den frie konkurrence på det danske marked for tagpapløsninger til bl.a. bygningstage, vejbelægninger og fugtisolering af betonbroer. Sådan lyder vurderingen fra advokat Jesper Ørskov Nielsen, der er partner i advokatfirmaet Interlex, i kølvandet på debatten om den erhvervsdrivende fond Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), som kun har to danske leverandører i sit styrende repræsentantskab.

 

- TOR udgør ikke et uafhængigt brancheorgan og repræsenterer ikke, som de synes at foregive, tagpapbranchen generelt, men derimod reelt alene de to største leverandører herhjemme. Det skaber en mærkværdig konkurrencesituation: Ikke alene sidder leverandørerne i TOR på ca. 80 pct. af tagpapmarkedet. De er også med til via TOR at definere de vilkår, som andre leverandører i praksis konkurrerer på. Det gør det svært for de mindre leverandører at komme ind i varmen.

 

Det forklarer Jesper Ørskov Nielsen, som ud over sit advokatvirke er bestyrelsesformand for Eurotag Danmark A/S, der bl.a. leverer Cradle-to-Cradle-certificerede tagmembraner af mærket DERBIGUM til det danske marked.

 

Frivillige krav forvandles til branchestandarder


TOR oplyser selv, at fondens formål siden oprettelsen i 1981 har været at formidle viden om tagpapprodukter og deres anvendelse over for parterne i byggeriet. Formidlingen omfatter bl.a. de såkaldte TOR-anvisninger, der ifølge fonden udstikker en række frivillige krav, som de fleste i byggebranchen anser for teknisk fælleseje samt grundlag for projektering og udførelse af tagpaptage. Jesper Ørskov Nielsen vurderer situationen således:

 

- TOR agerer i meget vid udstrækning – på eget initiativ – myndighed og giver omverdenen det indtryk, at anvisningerne udgør faglige standarder, som på lige fod med byggeretlige lovregler skal følges. Markedsføringsmæssigt er det ’godt gået’, og myndighederne har endnu ikke fundet anledning til at agere på den klare konkurrenceforvridning, som er konsekvensen heraf. Det er imidlertid så åbenbart, at konkurrencemyndighederne må forventes meget snart at agere.

 

- Anvisningerne henvender sig specifikt og alene til den del af tagpapbranchen, der arbejder med tolags-løsninger, men ved at blive anvendt som standarder for hele branchen holder de en lang række mindre leverandører af etlags-løsninger ude af det gode selskab, fortsætter han.

 

Føles som David mod Goliat


Jesper Ørskov Nielsen sammenligner situationen i Danmark med den i Sverige: På den anden side af sundet er det nemlig ikke en erhvervsdrivende fond med to leverandører i repræsentantskabet, som foretager kontroller og udstikker krav til tagpapmarkedet. Det gør derimod uafhængige organer som f.eks. Statens Provningsanstalt, og dermed vurderes etlags- og tolags-produkter på lige vilkår.

 

- I Sverige agerer TOR ikke myndighed, og her udgør etlags-løsninger vel 80 pct. af markedet. Uanset konstaterede klimaforandringer tror jeg ikke, at vejrforholdene på den anden side af Øresundsbroen er mærkbart anderledes end i Danmark. Det er derimod konkurrencesituationen, siger han.

 

- Vi oplever som en mindre leverandør af bl.a. etlags-løsninger at stå lidt som David mod Goliat. Vi er oppe imod konkurrenter, som fuldstændigt dominerer markedet. Ikke kun i kraft af deres størrelse, men også fordi de er med til at definere selve vilkårene for konkurrencen, så vi andre har umådeligt svært ved at få en fod indenfor, lyder det afslutningsvis fra adm. direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark.