Pressemeddelelse d. 12.09.2016:

Danmarks første korkbeklædte hus hæver barren for miljørigtigt boligdesign   

Der blev skrevet dansk bygherrehistorie, da et ægtepar fra Gødstrup for nylig indtog deres nyopførte lavenergihus, der som det første i Danmark er opført med udvendig korkbeklædning. Bæredygtighed har været et vigtigt designparameter for boligen, som med løsningen har fået en CO2–reducerende og 100 pct. genanvendelig facade.

 

Ægteparret Hanne og Peter Fuglsang skrev dansk bygherrehistorie, da de for nylig slog dørene op til deres nye hjem i Gødstrup ved Herning. Den diamantformede villa er nemlig den første privatbolig i Danmark, som er opført med korkfacade.

 

Det 250 m2 store lavenergihus efterlever BK2020 og er således opført med energi og miljø som væsentlige designparametre. Hovedparten af byggematerialerne – lige fra tagets strømproducerende solceller til 3-lagsvinduerne og de højisolerede vægge – understøtter derfor bygningens energiperformance. De grønne ambitioner satte også deres præg på byggeprocessen, hvor alt affald blev nøje sorteret inden levering til genbrugspladsen. 

 

Fremtidens bæredygtige byggemateriale
Ikke mindst facadeløsningen, som er udført med ekspanderede korkplader, bidrager til at hæve barren for miljørigtigt boligdesign. Først og fremmest fordi kork optager mere CO2 i sin levetid, end det kræver at producere og transportere det. Materialet virker samtidig varmeisolerende og mindsker dermed energiforbruget, ligesom det er 100 pct. genanvendeligt og indgår fuldt ud i naturens eget kredsløb.

 

- Kork er ikke bare det nye sort – det er det nye grønt! Det er et bæredygtigt materiale, der minimerer miljøbelastningen og hverken indeholder kemikalier eller afgiver giftige stoffer. Det er langtidsholdbart og kan samtidig genbruges som eks. nye byggeprodukter efter endt levetid, forklarer Peter Fuglsang.

 

Han suppleres af teknisk designer Charles Damholt, der har ageret rådgiver ved opførelsen af huset. Ifølge ham er hovedparten af husets materialer og konstruktionstyper nøje udvalgt på baggrund af deres miljømæssige egenskaber – en tendens, der har vind i sejlene, og som vil bane vejen for anvendelsen af kork. 

 

- Byggerier med en udpræget grøn profil vinder udbredelse. Der er derfor ingen tvivl om, at branchens – herunder især bygherrens – interesse for kork vil stige. Dels på grund af materialets generelle egenskaber, men i høj grad også for de mulige point, som korken kan bidrage med i eks. DGNB-byggerier o.a. projekter, hvor bæredygtighed udgør en væsentlig faktor.

 

Kræver ingen vedligehold
Da Gødstrup er et sommerhusområde, dikterede lokalplanen, at huset skulle beklædes med træfacade. At valget faldt på en innovativ korkbeklædning frem for en traditionel træfacade skyldes ikke mindst korkens egenskaber, hvad angår robusthed og vedligehold. Peter Fuglsang fortæller:

 

- Kork er resistent over for vejrliget, bl.a. fordi materialet skaber en termisk forsinkelse, som virker dæmpende på frostindtrængninger. Materialet er samtidig modstandsdygtigt over for snavs, hvilket mindsker risikoen for bakterieangreb og skimmelsvamp, siger han og fortsætter:

 

- Facader bestående af kork patinerer på samme naturlige måde som facader i hårdttræ. Overfladen føles behagelig og glat at røre ved, og modsat træ er den så godt som vedligeholdelsesfri. Vi undgår med andre ord at skulle male facaden kontinuerligt for at holde den flot, siger han.    

 

Med sin formbarhed og farvespil giver kork samtidig stor designfrihed og mulighed for at lege med facadeudtrykket. På familien Fuglsangs villa tilfører materialets varierende og varme nuancer således et originalt og naturligt look, der harmonerer med det frodige og naturskønne lokalområde.