Garanti

Producenten af Derbigum = Imperbel nv, Bergensesteenweg 32, 1632 Lot, Belgien, yder garanti for Derbigum for enhver fejl ved fabrikation og/eller pålægning.

 

Garantien ydes for en periode på op til 15 år, regnet fra datoen, hvor arbejdet er afleveret.

 

Af nedenstående garantibevis og servicemanual, der udleveres i original, når taget er leveret, fremgår garantiens nærmere vilkår og begrænsninger, herunder regler om vedligeholdelse, eftersyn og tidsbestemt nedskrivning af dækningen ved totalskade.

 

DCI GOLD 15 DA (produkt garanti)

 

DCI TITANIUM 15 PREMIUM DA (Forsikringsdækket garanti)

 

DCI TITANIUM 15 DA DERBIGUM (hvide tage)

 

Klik her for at se servicemanualen

 

Derbigum drift og vedligehold