Nyhed d. 08.06.2017:
Eurotag Danmark mener: 

Nu må vi se fremad

I lyset af konkurrencemyndighedernes afgørelse vedr. TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd) og TOR Godkendt føler vi hos Eurotag Danmark A/S et behov for at præcisere vores synspunkter.

Først og fremmest skal vi være de første til at anerkende det dygtige stykke arbejde, som TOR har udført gennem tiden. Således har TOR medvirket til, at der i dag udføres gode SBS-tagløsninger
i Danmark. Vi er helt enige i, at vi i Danmark skal have den bedste kvalitet. Det har Eurotag Danmark A/S altid stået for, og det vil vi blive ved med. Vi har desuden bakket op om TOR Godkendt og fået vores egne SBS-tagpapper godkendt hos TOR.

Manglende lydhørhed giver bagslag
Gennem snart 30 år har vi gentagne gange tilbudt TOR at udvide deres anvisninger til også at forholde sig til APP-papper. TOR (læs Icopal og Nordic Waterproofing) har dog hver gang afvist vores udstrakte hånd.

Vi mener, at der i dag findes gode SBS-papper på markedet, ligesom der også findes mindre gode SBS-papper. På samme måde findes der både gode og mindre gode APP-papper. Her kunne vi have hjulpet TOR med at sætte en høj standard, ikke mindst hvad angår for APP-papper. Faktisk kunne vi have hjulpet TOR (læs Icopal og Nordic Waterproofing) med at have undgået den afgørelse, som Konkurrencerådet nu er kommet med.

Hvis TOR havde åbnet op og lukket andre ind, kunne der i dag have været brancheanvisninger, som omhandlede både SBS-papper og APP-papper, og som sikrede fri konkurrence. Hvis de to danske producenter havde lyttet, og hvis de havde været en smule mere åbne, havde tagpapbranchen med andre ord ikke befundet sig i den kedelige situation, som nu er opstået.

Lidt historisk fakta
I de allerførste TOR-anvisninger skrev man, at APP-papper ikke var egnet til skandinavisk klima. Derbigum var faktisk det første polymerprodukt på det danske marked. Derbigum har været anvendt i Danmark siden midten af 1970’erne. Til sammenligning begyndte de danske producenter at tilbyde polymer-papper i slutningen af 1980’erne. Der ligger i dag mange mio. kvadratmeter Derbigum i hele Skandinavien, og erfaringer – samt en række uvildige institutter – bekræfter, at levetiden for APP fra Derbigum er mere end 40 år.

Allerede i midten af 1990’erne tilbød vi at samarbejde med TOR omkring APP-papper, men fik afslag i flere omgange. I år 2000 løb de danske producenter ind i et stormvejr, da deres tagpapper ikke overholdt gældende og helt fornuftige brandtests. Det viste sig, at man med TORs hjælp havde fået fritaget danske producenter fra at underlægge sig brandprøvninger med henvisning til, at man havde gode erfaringer med danske papper.

Da ordningen TOR Godkendt blev offentliggjort, var danske papper allerede godkendte. De danske producenter havde på forunderlig vis et forspring. Da ordningen TOR Godkendt blev offentlig, ansøgte vi om at få Derbigum TOR Godkendt, men fik afslag med begrundelse om, at APP-papper ikke var omfattet af TOR-anvisning nr. 24. Vi er af den opfattelse, at der i Danmark skal være fri konkurrence, og vi hilser derfor fri konkurrence velkommen. Men konkurrencen skal være på lige vilkår.

Misbrugt position
Vi har gjort os den ulejlighed at læse Konkurrencerådets afgørelse igennem fra ende til anden og opfordrer samtidig alle, som interesserer sig for tagbranchen, til at gøre det samme.

Vi blev desværre endnu engang bekræftet i, at Icopal og Nordic Waterproofing ved hjælp af TOR har misbrugt deres position på markedet til fordel for egne kommercielle interesser. Det har kostet os og andre markedsandele og dermed penge gennem tre årtier.

Hos Eurotag har vi den samme opfattelse, som vi hele tiden har haft:

 

  • Useriøse aktører på det danske tagmarked skal holdes nede med krav om høj kvalitet.
  • Vi skal i Danmark arbejde for den bedste kvalitet og langsigtede løsninger.
  • Og sidst men ikke mindst: Der skal være fri konkurrence.

Nye fælles standarder

At der har været foretaget ulovlige og markedsbegrænsende handlinger i vores branche er ærgerligt, og det gavner ingen. Og de ansvarlige personer må selv stå til regnskab for dette. Vi opfordrer til, man i branchen laver fælles standarder for, hvordan tagløsninger skal udføres. Men de nye standarder kan altså ikke være formuleret af personer, som i dag er belastet af myndighedernes afgørelse. Det vil endnu engang sætte branchen i et dårligt lys.

Eurotag Danmark A/S mener således, at branchen nu må se fremad. Vi står altid til rådighed for branchen og opfordrer til, at der udarbejdes nye neutrale standarder udformet af neutrale mennesker.


Læs Konkurrencerådets afgørelse her