Derbigum NT, den bæredygtige tagmembran

25% af en Derbigum NT membran og 30% af en Derbicoat NT undermembran udgøres af Derbitumen, som udvindes af genanvendt tagpap. Derudover benyttes der udelukkende vedvarende energi i produktionen, hvilket er medvirkende årsager til at Derbigum NT er markedets mest miljøvenlige og bæredygtige tagpapløsning.

 

Ved sammenligning af Derbigum NT med andre gode løsninger på markedet, herunder traditionelle 2-lags SBS-løsninger, ved en fuld livstidscyklus, fremgår det at Derbigum NT har:

 

9,5x lavere råvareforbrug (ADPf)

3x lavere CO2-udledning (GWP-total)

Langt lavere driftsomkostninger

100 % genanvendelighed

 

Dermed fastslår Derbigum endnu engang sin position som markedets førende leverandør af bæredygtige og mest miljøvenlige løsninger.

 

Derbigum NT er Cradle to Cradle certificeret

 

Derbigum NT har opnået Cradle to Cradle-certificering på bronzeniveau. For at opnå certificeringen har Derbigum NT skullet leve op til en række krav om bæredygtighed inden for de fem kategorier: Materialesundhed, produktcirkularitet, luftkvalitet og klimabeskyttelse, forvaltning af vand og jord samt social retfærdighed.

 

Dette er bl.a. sket på basis af, at 25 procent råvareforbruget er recycled og kommer fra genbrug af gamle tage og afskær fra tagdækningen- Derudover benyttes der udelukkende vedvarende energi i produktionen.

 

Se Derbigum NT's Cradle to Cradle certificat her:

-- 

 

Derbigum NT er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

 

> Se Derbigum NT's EPD på EPD Danmarks hjemmeside.

 

> Download Derbigum NT datablad

 

> Download Derbicoat NT datablad

 

Læs mere på No Roof To Waste-kampagnesitet