Derbitumen®

Derbigum®  tagpap har dokumenteret lang levetid. Det første Derbigum® tag i Danmark blev lagt i 1977, og det ser stadig ud som om at det blev lagt i går. Men på et tidspunkt må selv det bedste tagpap bukke under for vind og vejr. Når tiden er inde, kan der monteres et nyt lag Derbigum®  ovenpå det gamle. Den lange levetid og de lave omkostninger til vedligehold giver Derbigums tagpapløsninger en god totaløkonomi over tid.

 

Gammelt Derbigum® tagpap og afskårne rester af nyt pap opsamles til genanvendelse

Imperbel fabrikken i Belgien, som producerer Derbigum®, har siden 1990’erne arbejdet aktivt på at reducere CO2-aftrykket af sine produkter ved at forlænge levetiden af produkterne og genanvende bitumen i produktionen af nye produkter. Som den eneste producent genanvender Imperbel bitumeniøse tagmembraner efter deres endte levetid på taget.

 

Den specialudviklede genanvendelsesproces genererer et helt nyt råmateriale – Derbitumen – som indgår med op til 30% af det samlede materialeforbrug ved produktionen af ny tagpap. Det reducerer olie- og energibitumen tilsvarende, hvilket mindsker miljøpåvirkningen.

 

Genbrugsprocessen sker i 6 trin:

1) Indsamling af afskårne rester og overskudsproduktion samt gamle tagmembraner

2) Indsamling i big-bags fra distributører

3) Membranerneresterne opskæres i mindre stykker

4) Resterne vaskes og rengøres for snavs og metalrester mv.

5) Resterne smeltes og omdannes til ny bitumen (Derbitumen®) gennem en patenteret process.

6) Derbitumen indgår som væsentlig råvare i produktionen af ny Derbigum® NT, Derbicolor® NT, Derbicolor® NT Patch & Derboicoat® NT

 

I videoen nedenfor kan du se hvordan opsamling og genanvendelse af Derbigum® tagpap sker i praksis.

 

 

Imperbel har siden 2010 genanvendt 25.600 tons bitumen og sparet 12.800 tons i CO2-udledning svarende til 36 millioner liter olie. Alene i år forventes en produktion på over 5.000 tons Derbitumen. Det svarer til en årlig besparelse på 2.500 tons CO2-udledning og over 7 millioner liter olie.