Derbitumen

Derbigum tagpap har dokumenteret lang levetid. Det første Derbigum tag i Danmark blev lagt i 1977, og det ser stadig ud som om at det blev lagt i går. Men på et tidspunkt må selv det bedste tagpap bukke under for vind og vejr. Når tiden er inde, kan der monteres et nyt lag Derbigum ovenpå det gamle. Den lange levetid og de lave omkostninger til vedligehold giver Derbigums tagpapløsninger en god totaløkonomi over tid.

 

Gammelt Derbigum tagpap og afskårne rester af nyt pap opsamles til genanvendelse

Imperbel fabrikken i Belgien, som producerer Derbigum, har siden 1990’erne arbejdet aktivt på at reducere CO2-aftrykket af sine produkter ved at forlænge levetiden af produkterne og genanvende bitumen i produktionen af nye produkter. Som den eneste producent genanvender Imperbel bitumeniøse tagmembraner efter deres endte levetid på taget.

 

Den specialudviklede genanvendelsesproces genererer et helt nyt råmateriale – Derbitumen – som indgår med op til 30% af det samlede materialeforbrug ved produktionen af ny tagpap. Det reducerer olie- og energibitumen tilsvarende, hvilket mindsker miljøpåvirkningen.

 

Genbrugsprocessen sker i 6 trin:

1) Indsamling af afskårne rester og overskudsproduktion samt gamle tagmembraner

2) Indsamling i big-bags fra distributører

3) Membranerneresterne opskæres i mindre stykker

4) Resterne vaskes og rengøres for snavs og metalrester mv.

5) Resterne smeltes og omdannes til ny bitumen (Derbitumen) gennem en patenteret process.

6) Derbitumen indgår som væsentlig råvare i produktionen af ny Derbigum NT

 

I videoen nedenfor kan du se hvordan opsamling og genanvendelse af Derbigum tagpap sker i praksis.

 

 

Imperbel har siden 2010 genanvendt 25.600 tons bitumen og sparet 12.800 tons i CO2-udledning svarende til 36 millioner liter olie. Alene i år forventes en produktion på over 5.000 tons Derbitumen. Det svarer til en årlig besparelse på 2.500 tons CO2-udledning og over 7 millioner liter olie.